Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
 
 
 


VERNIEUWEN, INNOVEREN EN GAMECHANGERS

Door: de redactie

Ze liggen misschien nog wel op zolder: de grammofoonplaten en cassettebandjes, de fotorolletjes en videobanden. Maar je doet er niets meer mee. Het waren ooit innovaties of gamechangers van de geluids-en beeldindustrie. Succes is niet blijvend.

Jan van den Dool spreekt in het interview “Sport en Innovatie” over het toekomstbestendig maken van de LO&Sportorganisatie. Professioneel Trainen en Innovatie zijn speerpunten. In 2016 is hij met zijn mensen op zoek gegaan naar de kenmerken van innovatieve organisaties. Er is gekeken naar: strategie, cultuur, innovatiebeleid, communicatie en samenwerking. De organisatie heeft in de spiegel gekeken. Ze gaan de innovatieve eigenschappen versterken. Ze gaan voor “open innovatie”, ze zoeken de samenwerking op het gebied van innovatie zowel binnen als buiten de krijgsmacht.

Wat zijn belangrijke eigenschappen bij het innovatief zijn? Zonder een open nieuwsgierige houding en out of the box denken kom je er niet. Je moet je goed kunnen verplaatsen in het doen en denken van anderen. Lol hebben in dingen uitproberen en experimenteren. Goed kunnen samenwerken, brainstormen en fantasie en visie hebben! Eigenschappen die naar de mening van de redactie volop aanwezig zijn bij “Vrienden LO&Sport”.

De redactie van “Vrienden dienstvak LO&Sport” wil zijn lezers graag betrekken bij die “open innovatie”. Het Fit For Future maken van de LO&Sport. Ze nodigt uit: ideeën over vernieuwing, innovatie en gamechangers met ons te delen. Dat kan door iets te schrijven, iets te filmen of ons te tippen! Als warming-up heeft de redactie zich wat verder verdiept in innoveren. Jan van den Dool tipte te kijken op sportknowhowxl.

Waarom spreken we over vernieuwen, innoveren en gamechangers? Het zijn toch allemaal gewoon vernieuwingen! Nico Delleman heeft het in een artikel op sportknowhowxl over revolutionaire of evolutionaire innovatie. Hij doelt daarbij op vernieuwingen die aanpassingen zijn en vernieuwingen die zo ingrijpend (revolutionair) zijn dat het gamechangers zijn! De hoogspringtechniek Fosburyflop was een gamechanger. Het beachvolleybal een (evolutionaire) innovatie. Lees het artikel van Nico Delleman op sportknowhowxl.

Ook op sportknowhowxl, schrijft Adri Broeke over de veranderkracht van “design thinking”, een methode van vernieuwen van producten en diensten waarbij de behoefte van gebruikers (consequent) het vertrekpunt is. De veranderkracht van “design thinking” kenmerkt zich door veel aandacht voor gebruiksgemak en het oproepen van emoties. Het moet niet alleen makkelijk maar ook mooi zijn, beleving geven!

Het ontwerpen door “design thinking” kent een aantal fases: De inspiratiefase waarin je je verplaatst in de gebruiker. Waar zitten ze mee? Wat wil men graag anders? Wat is voor hen echt van betekenis? Via gerichte observaties en indringende gesprekken probeer je erachter te komen wat mensen werkelijk beweegt en/of dwarszit.
Na de inspiratiefase komt het aan op nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen ontwikkelen. Brainstormen geblazen dus. Hoe krijg je mensen weer aan het sporten? Hoe krijg je sporters in de juiste lifestyle? Wat moet je veranderen om het leuker te maken?
De laatste fase is implementeren en realiseren. De deelnemer aan de activiteit, de gebruiker van het materiaal, speelt nu opnieuw een belangrijke rol. Voldoet het nieuwe ontwerp aan zijn/haar wensen? Ook nog niet geheel uitontwikkelde prototypen en conceptoplossingen worden aan de eindgebruiker aangeboden. Hun feedback kan leiden tot verbeteringen en aanpassingen. Het artikel van Adri Broeke kun je hier lezen.

Geïnspireerd geraakt? Laat het weten via fitforaction@hotmail.com!

Publicatiedatum: 07 april 2017