Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
 
 
 


REÜNIE IN DEN HAAG

Door : Wil Maaswinkel

"Je hebt al mazzel als je geen pech hebt". Wie (echt) mazzel hadden, waren de
LO&Sportofficieren die opgeleid waren op de School Militaire Lichamelijke
Oefening (SMLO) en de kans kregen te studeren aan de Haagse Academie voor
Lichamelijke Opvoeding (HALO).

De eerste was Luc van de Wee en de laatste Nico Spreij. Alle commandanten LO&Sportorganisatie tot Henk Stuut kwamen uit deze "gematste" groep! Zij studeerden op Rijkskosten met behoud van salaris.
Ze mochten in het tweede leerjaar starten en gedurende drie jaar genieten
van een onbekommerd interessant studentenleven. Studeren op een prachtige
opleiding gelegen net achter de duinen aan de Laan van Poot. De Academie
wordt in 2017 verplaatst naar de nieuwe "Sportcampus"op het oude Zuiderpark
in Den Haag. Aanleiding om op zaterdag 10 juni een (Laatste) reünie te
houden op de oude Academie.

Hoe je daarvoor als oud student kan inschrijven, lees je in de HALO Nieuwsbrief.

De nieuwe campus van de HALO.

Publicatiedatum: 29 januari 2017